نمایش دادن همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

میلگرد ST52

میلگرد ST52 با ضخامت مختلف شرکت فولاد 7  توانایی ارائه از بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدی معتبر داخلی و خارجی را دارا

میلگرد A36

میلگرد A26 با ضخامت مختلف شرکت فولاد 7  توانایی ارائه از بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدی معتبر داخلی و خارجی را دارا

میلگرد MO40

میلگرد MO40 با ضخامت مختلف   میلگرد MO40، شرکت فولاد 7  توانایی ارائه از بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدی معتبر داخلی و خارجی

میلگرد SPK

میلگرد SPK با ضخامت مختلف   میلگرد SPK، شرکت فولاد 7  توانایی ارائه از بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدی معتبر داخلی و خارجی

میلگرد CK45

میلگرد CK45 با ضخامت مختلف   میلگرد CK45، شرکت فولاد 7  توانایی ارائه از بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدی معتبر داخلی و خارجی